รู้ทันการเมือง » สปท.ชงตั้งคกก.ความหลากหลายทางชีวภาพ

สปท.ชงตั้งคกก.ความหลากหลายทางชีวภาพ

9 มิถุนายน 2017

ที่ประชุม สปท. เสนอให้ตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.  ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง ปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า การประกอบกิจกรรมของประชาชน ทั้งการสร้างบ้านเรือนและการทำการเกษตร ได้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น จึงต้องเร่งปฏิรูปเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ที่สำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและความเหลื่อมล้ำในสังคมเกิดขึ้น กรรมาธิการฯ จึงเสนอให้เน้นการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงลึก โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศแห่งชาติขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรชีวภาพของประเทศ

ที่มา sanook.com